tiistai 29. marraskuuta 2016

7. lk Tekstien tulkitseminen S2

  • Oppilas harjoittelee tekstien ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia stretegioita ja metakognitiivisia taitoja. 
  • Oppilas harjaantuu arvioimaan lukemisensa kehittämistarpeita 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstin ymmärtämisen strategiat, kehittyminen lukijana 


  • Oppilas harjoittelee valitsemaan, käyttämään, tulkitsemaan ja arvioimaan monimuotoisia kaunokirjallisia asia- ja mediatekstejä 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito 


  • Oppilas harjoittelee erittelevää ja kriittistä lukutaitoa.  
  • Oppilas tekee havaintoja teksteistä ja tulkitsee niitä sekä vakiinnuttaa ja laajentaa sanavarastoaan 
ARVIOINNIN KOHTEET: tesktien erittely ja tulkinta
Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
  • Oppilas tunnistaa tekstilajeja ja ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.  
  • Oppilas pystyy tekemään havaintoja teksteistä sekä kasvattamaan sanavarastoaan.  

Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
  • Oppilas tunnistaa tekstilajeja sekä pystyy ohjatusti tekemään havaintoja teksteistä. 
  • Oppilas tietää, että sanavaraston kasvattaminen on tärkeää 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti