keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Dokumenttiprojekti

Työ tehdään ryhmätyönä.


1. Valitkaa ryhmällenne aihe.
2. Laatikaa aiheestanne ajatuskartta.
3. Listatkaa, missä järjestyksessä aiotte asioita dokumentissanne käsitellä.

Vinkkejä: Aiheen valinta
Vinkkejä: Tee havaintoja 
----

4. Tehkää työnjako ja alkakaa etsiä materiaalia dokumenttiinne.
    Luokaa OneDriveen yhteinen kansio, jonne kokoatte kaiken materiaalin.
5. Tehkää (alustava) kuvakäsikirjoitus dokumentista

Vinkkejä: Kuvakäsikirjoitus

-----

5. Suunnitelkaa kuvausmateriaalin hankinta:
- millaista materiaalia tarvitsette?
- millaisia haastattelupätkiä tarvitsette?
- millaisia taustakuvia ja kuvitusmateriaalia tarvitsette?
- täytyykö osa materiaalista äänittää erilliselle ääniraidalle?

 Sopikaa, missä käytte kuvaamassa.
    Käykää katsomassa kuvauspaikkoja.

Vinkkejä: Turvallinen kuvarakenne
Vinkkejä: Elokuvan kuvasommittelu

HUOM. Jos aiotte julkaista elokuvan netissä, teidän pitää huolehtia siitä, että teillä on kaikkeen materiaaliin lupa! Ottakaa siis selvää tekijänoikeusasioista!

---

6. Tehkää kohtaussuunnitelmat

3-5 kohtausta on sopiva määrä.
Miettikää kohtauksittain:

- mitä kuvamateriaalia käytätte
- mitä tekstiä kohtaukseen tulee (äänitiedosto vai kirjoitettu teksti)
- mitä taustamusiikkia kohtaukseen tulee (jamendo)
 

------

7. Aloittakaa elokuvan editointi. Järjestäkää materiaalinne elokuvatyökaluun oikeassa järjestyksessä ja editoikaa materiaalinne elokuvaksi. Lisätkää tehosteita ja musiikkia.
8. Esittäkää valmis elokuvanne opettajalla ja luokalle.


keskiviikko 22. huhtikuuta 2015

Uusromantiikka

torstai 16. huhtikuuta 2015

Kalevala

Kalevala on Suomen kansalliseepos.
Elias Lönnrot kirjoitti ylös ensimmäisellä runonkeruumatkallaan Itä-Suomessa lähinnä kertovaa runoutta ja loitsuja. Lönnrot jatkoi 1830-luvulla runojen keruuta Vienan Karjalassa. Hän työskenteli tuolloin Kajaanissa lääkärinä, joten hän saattoi yhdistää työnsä ja kansarunousharrastuksensa.

Runokokous Väinämöisestä eli ns. Alku-Kalevala oli valmis jo vuonna 1833  mutta sitä ei julkaistu vielä tuolloin, sillä Lönnrot halusi lisätä siihen runoja. Hän kävi vielä yhdellä runonkeruumatkalla ja Kalevalan ensimmäisen versio julkaistiin vuonna 1935.

Lönnrot jatkoi runojen keruuta vielä Kalevalan ilmestymisen jälkeen. Hän alkoi työstää kokoelmaan uudelleen ja saadakseen aikaan yhtenäisen, juonellisen eepoksen, hän lisäili kokonaisia jaksoja ja muokkasi suurta osaa tekstiä. Hän piti itseeään yhtenä runonlaulajana ja käytti oikeuttaan saada järjestää runot oman mielensä mukaan. Uusi versio Kalevalasta ilmestyi vuonna 1849.


(Esitys on vielä kesken)
LINKKEJÄ

Elias Lönnrötin kirjeenvaihto 

Suomi 1600- ja 1700-luvuilla

Kristinusko saapuu Suomeen

PP-esitys

Realismi

Kansallisromantiikan aikaan suomalaiset kirjailijat kuvailivat ihanteellisin sanan kääntein suomalaisia ihmisiä ja suomalaista luontoa. 1800-luvun lopulla alkoi teollistuminen ja ihmiset muuttivat maaseudulta kaupunkeihin.

Suomi muuttui vähitellen sääty-yhteiskunnasta luokkayhteiskunnaksi. Kaupunkien ja maaseutujen työväestö heräsi ajamaan omia etujaan. Kirjailijat ottivat teoksissaan kantaa työläisten, köyhälistön ja erityisesti esim. naisten asemaan yhteiskunnassa.

Tätä suuntausta kutsutaan kirjallisuudessa realismiksi.
Tutustu suomalaisiin realisteihin:

Minna Canth
Juhani Aho
Maria Jotuni