keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Dokumenttiprojekti

Työ tehdään ryhmätyönä.


1. Valitkaa ryhmällenne aihe.
2. Laatikaa aiheestanne ajatuskartta.
3. Listatkaa, missä järjestyksessä aiotte asioita dokumentissanne käsitellä.

Vinkkejä: Aiheen valinta
Vinkkejä: Tee havaintoja 
----

4. Tehkää työnjako ja alkakaa etsiä materiaalia dokumenttiinne.
    Luokaa OneDriveen yhteinen kansio, jonne kokoatte kaiken materiaalin.
5. Tehkää (alustava) kuvakäsikirjoitus dokumentista

Vinkkejä: Kuvakäsikirjoitus

-----

5. Suunnitelkaa kuvausmateriaalin hankinta:
- millaista materiaalia tarvitsette?
- millaisia haastattelupätkiä tarvitsette?
- millaisia taustakuvia ja kuvitusmateriaalia tarvitsette?
- täytyykö osa materiaalista äänittää erilliselle ääniraidalle?

 Sopikaa, missä käytte kuvaamassa.
    Käykää katsomassa kuvauspaikkoja.

Vinkkejä: Turvallinen kuvarakenne
Vinkkejä: Elokuvan kuvasommittelu

HUOM. Jos aiotte julkaista elokuvan netissä, teidän pitää huolehtia siitä, että teillä on kaikkeen materiaaliin lupa! Ottakaa siis selvää tekijänoikeusasioista!

---

6. Tehkää kohtaussuunnitelmat

3-5 kohtausta on sopiva määrä.
Miettikää kohtauksittain:

- mitä kuvamateriaalia käytätte
- mitä tekstiä kohtaukseen tulee (äänitiedosto vai kirjoitettu teksti)
- mitä taustamusiikkia kohtaukseen tulee (jamendo)
 

------

7. Aloittakaa elokuvan editointi. Järjestäkää materiaalinne elokuvatyökaluun oikeassa järjestyksessä ja editoikaa materiaalinne elokuvaksi. Lisätkää tehosteita ja musiikkia.
8. Esittäkää valmis elokuvanne opettajalla ja luokalle.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti