tiistai 29. marraskuuta 2016

7. lk Tekstien tuottaminen S3

 • Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä 
 • Oppilas harjaantuu tunnistamaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstien tuottajana. 
ARVIOINNIN KOHTEET: ajatusten ilmaiseminen, tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito, kielenhuollon keskeisten asioiden hallinta 

 • Oppilas harjoittelee tuottamaan kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä. 
 • Oppilas harjoittelee valitsemaan kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja. 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstilajien hallinta 

 • Oppilas käyttää tekstin tuottamiseen prosesseja, yksin ja yhdessä muiden kanssa. 
 • Oppilas harjaantuu antamaan palautetta teksteistä sekä arvioimaan itseään tekstin tuottajana 
ARVIOINNIN KOHTEET: tekstien tuottamisen prosessien hallinta, palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu 

 • Oppilas syventää ymmärrystä kirjoittamisesta viestintänä. 
 • Oppilas vahvistaa kirjoitetun yleiskielen hallintaa 
 • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kirjoittamisessa 
ARVIOINNIN KOHTEET: kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito 

Hyvän / arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 
 • Oppilas ilmaisee ajatuksiaan monimuotoisia tekstein 
 • Oppilas on harjoitellut arvioimaan omien tekstiensä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
 • Oppilas hallitsee kielenhuollon keskeiset asiat 
 • Oppialas osaa tuottaa erilaisia, myös itselleen uudenlaisia tekstejä 
 • Oppilas osaa käyttää opetettuja, kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja 
 • Oppilas tuottaa tekstiä prosessikirjoittamisen menetelmin 
 • Oppilas tuottaa tekstejä myös yhdessä muiden kanssa 
 • Oppilas antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta teksteistä 
 • Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja yleiskielen piirteitä 
 • Oppilas kirjoittaa selkeästi käsin 
 • Oppilas harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä kirjoittamisessa 
Kohtalaisen / arvosanan kuusi (6) osaaminen 
 • Oppilas osaa tuottaa omia tekstejä ohjatusti, esim. apukysymysten avulla 
 • Oppilas harjoittelee havainnoimaan omien tekstien kehittämiskohteita 
 • Oppilas on harjoitellut monimuotoisia tekstilajeja 
 • Oppilas tuottaa useimmiten itselleen tuttuja tekstilajeja 
 • Oppilas harjoittelee tekstin tuottamisen prosesseja ja tarvitsee siinä tukea. 
 • Oppilas tekee ohjatusti havaintoja omasta tekstistään 
 • Oppilas harjoittelee rakentavan palautteen antamista muille 
 • Oppilas tietää joitakin tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä 
 • Oppilaan käsin kirjoitetusta tekstistä saa selvää 
 • Oppilas on harjoitellut tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä kirjoittamisesta 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti