tiistai 4. joulukuuta 2018

8. lk vuorovaikutustilanteissa toimiminen S1


Tavoitteet:
 • Oppilas oppii toimimaan aktiivisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja - tilanteissa. 
 • Oppilas oppii tarkkailemaan oman viestintänsä vaikutuksia muihin.  
Sisällöt
 • Vahvistetaan taitoja toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Harjoitellaan kuuntelemisen, puhumisen ja vaikuttamisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa. 


Arvioinnin kohteet: Erilaiset viestintätilanteet, oman viestinnän vaikutusten tarkkailu 

Tavoitteet:
 • Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä selkeästi. 
 • Oppilas kehittää perustelutaitojaan. 
 • Oppilas harjoittelee ottamaan toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa.  
Sisällöt
  • Syvennetään taitoa havainnoida viestintätilanteille tyypillisiä kielen keinoja ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä (esim. mielipidekeskustelu, mielipiteen perusteleminen, vaikuttava puhe, verkkokeskusteluun osallistuminen). 
  • Tarkastellaan ja tuotetaan suullisia, kirjallisia ja digitaalisia tekstejä erilaisissa, motivoivissa ja myös eettistä pohdintaa herättävissä viestintätilanteissa. 

  Arvioinnin kohteet: Mielipiteen ilmaisu, perustelutaidot, toisten huomioiminen 

  Tavoitteet:
  • Oppilas rohkenee ilmaista itse- ään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. 
  • Oppilas harjoittelee valmisteltujen ja spontaanin puheenvuorojen pitämistä.


   Sisällöt:
   • Harjoitellaan omien vuorovaikutustaitojen ja viestintätapojen arviointia pyrkimyksenään havaita niiden kehittämiskohteita. 
   • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan elokuvaan ja teatteriin taidemuotona ja teatteriilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla. 

   Arvioinnin kohteet: Puheenvuoron pitäminen, oma viestintärohkeus 

   Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 

   • Oppilas toimii aktiivisesti ja itsenäisesti eri viestintätilanteissa sekä havaitsee viestintänsä vaikutukset 
   • Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä. 
   • Hän kehittää perustelutaitojaan sekä huomioi muita vuorovaikutusilanteissa 
   • Oppilas kehittyy valmisteltuje ja spontaanien puheenvuorojen pitämisessä 

   Arvosanan kuusi (6) osaaminen 


   • Oppilas toimii viestintätilanteissa, mutta ei osaa vielä havainnoida vaikutusta. 
   • Oppilas ilmaisee ja perustelee mielipiteensä, mutta ei osaa analysoida tai kehittää toimintaansa 
   • Oppilas pitää ohjatusti valmistellun ja spontaanin puheenvuoron 

   Ei kommentteja:

   Lähetä kommentti