tiistai 4. joulukuuta 2018

8.lk Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen S4


Tavoitteet:
 • Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin. 
 • Oppilas harjoittelee tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä. 
Sisällöt:

 • Havainnoidaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella (esim. modukset, lauseenjäsenet). 
 • Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. 

Arvioinnin kohteet:
 Kielitietosuuden kehittyminen

Tavoitteet:
 • Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään. 
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja sekä on lukenut sovitut kirjat. 
Sisällöt:

 • Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, novelleja, runoja ja nykykirjallisuutta sekä tutustuu myös tietokirjallisuuteen. 
 • Harjoitellaan lukukokemusten jakamista vuorovaikutteisesti (esim. kirjavinkkaus, prosessidraaman menetelmät, lukupiirityöskentely, kirjablogit tai kirjatrailerit). 
 • Oppilasta kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston käyttöön. 
 • Syvennetään kokemuksia kulttuurin eri ilmenemismuodoista, kuten teatterista, puhekulttuurista, nuorisokulttuurin ja mediakulttuurin eri muodoista. 
 • Tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. 
 • Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan omia esityksiä tai muita projekteja yhteistyössä esimerkiksi muiden kulttuuriaineiden kanssa.  

Arvioinnin kohteet: Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja lukuharrastuksen kehittyminen


Arvosanan kahdeksan (8) osaaminen 


 • Oppilas tunnistaa moduksia ja lauseenjäseniä ja ymmärtää niiden merkitystehtävän 
 • Oppilas osaa soveltaa oppimaansa kielitietoa omaan tapaansa käyttää kieltä 
 • Oppilas tuntee kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan 
 • Oppilas tuntee kirjallisuudenpäälajit ja genret 
 • Oppilas on lukenut sovitut kirjat 

Arvosanan kuusi (6) osaaminen 


 • Oppilas tietää, millainen kielenkäyttö sopii eri tilanteisiin 
 • Oppilas osaa joitakin perusasioita moduksista sekä laueenjäsennyksestä 
 • Oppilas tietää erilaisia kulttuurin uotoja ja on miettinyt, mitkä niistä kiinnostavat 
 • Oppilas tietää kirjallisuuden päälaleja ja genrejä 
 • Oppilas pyrkii lukemaan soviut kaunokirjallisuuden tekstit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti