torstai 7. marraskuuta 2019

9. lk vuorovaikutustilanteissa toimiminen S1

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen S1 
Tavoitteet 
 • Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä selkeästi.  
 • Oppilas osaa perustella mielipiteensä vakuuttavasti.  
 • Oppilas osaa ottaa toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa. 
Sisällöt: 
 • Syvennetään taitoja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. työhaastattelu, neuvottelu, tavoitteellinen ryhmäkeskustelu) ja  
 • havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.  
 • Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. 
Arvioinnin kohteet: vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä 

Tavoitteet: 
 • Oppilas rohkenee ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.  
 • Oppilas osaa pitää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron.  
Sisällöt: 
 • Vahvistetaan kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa.  
 • Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä havainnoimista (esim. esiintymisvarmuuden vahvistaminen draaman keinoin, valmisteltu puheenvuoro, kokouspuheenvuoro, tilannepuhe, esitelmä).  
 • Harjoitellaan edelleen kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa. 
Arvioinnin kohteet: vuorovaikutus ryhmässä, kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot 

Tavoitteet: 
 • Oppilas osaa havainnoida omaa viestintäänsä sekä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittä- misalueitaan erilaisissa viestintäympäristöissä. 

sisällöt 
 •   Vahvistetaan sähköisen median käyttöä osana omaa opiskelua. 
Arvioinnin kohteet: vuorovaikutustaitojen kehittäminen 

Päättörvosanan kahdeksan (8) osaaminen: 
 • Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja –tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin 
 • Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. 
 • Oppilas ottaa toisten näkemykset huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan vyorovaikutustilanteissa 
 • Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja. 
 • Oppilas osaa esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen ja ottaa esittäessään huomioon yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen keinoja. 
 • Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti