sunnuntai 9. lokakuuta 2016

S1 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 8.lkToteutus: paljon suullisia harjoituksia pienryhmissä ja / tai opettajan avustuksella

TAITOTASO B1-B2

Oppitunnilla:
- vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa.
- kerrataan nettietikettiä sekä turvallista toimimista sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan argumentointia, neuvottelua ja havainnollistamista. 
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa kuten 
  esim. oppikirjatekstien ja erilaisten mediatekstien. 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä 
  kielellisiä keinoja.
- harjoitellaan kokonaisilmaisua draaman keinoja käyttäen.
- mietitään vuorovaikutuksen kehittämiskohteita
- harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun 
- harjoitellaan kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina


Oppitunnilla opitaan
- tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista, 
- modaalisuutta sekä 
- vahvistamista ja pehmentämistä mielipiteen ilmaisussa, 
- tiivistämisen keinoja ja 
- toisen puheeseen viittaamista.


TAITOTASO A2

Oppitunnilla:
- vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa esim. 
  erilaisten draamaharjoitusten ja ryhmätöiden avulla
- kerrataan nettietikettiä sekä turvallista toimimista sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan neuvottelua ja havainnollistamista erilaisten apumateriaalien avulla
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa kuten 
  esim. oppikirjatekstien ja erilaisten mediatekstien. 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä 
  kielellisiä keinoja, kuten verbin aikamuodot, modukset ja sanasto. 
- harjoitellaan kokonaisilmaisua draaman keinoja käyttäen.
- mietitään oman vuorovaikutuksen kehittämiskohteita
- harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun 
- harjoitellaan kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina


Oppitunnilla opitaan
- tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista (puhekielen ja yleiskielen erot)
- modaalisuutta (indikatiivi, konditionaali ja imperatiivi, tutustutaan myös potentiaaliin)  
- vahvistamista ja pehmentämistä mielipiteen ilmaisussa erilaisten ohjattujen harjoitusten avulla
- tiivistämisen keinoja esim. kuvasarjojen avulla
- toisen puheeseen viittaamista 


TAITOTASO A1

Oppitunnilla:
- vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa esim. 
  erilaisten ohjattujen suullisten harjoitusten ja ryhmätöiden avulla
- kerrataan nettietikettiä sekä turvallista toimimista sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan havainnollistamista erilaisten apumateriaalien avulla
- vahvistetaan taitoja keskustella erilaisista arkipäiväisistä aiheista ja helpoista teksteistä ja kuvista 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa sekä havainnoidaan eri viestintätilanteille tyypillisiä 
  kielellisiä keinoja, kuten verbin aikamuodot, modukset ja sanasto. 
- harjoitellaan kokonaisilmaisua draaman keinoja käyttäen.
- mietitään oman vuorovaikutuksen kehittämiskohteita
- harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun 
- harjoitellaan kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina


Oppitunnilla opitaan
- tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista (puhekielen ja yleiskielen erot)
- modaalisuutta (indikatiivi, konditionaali ja imperatiivi)  
- vahvistamista ja pehmentämistä mielipiteen ilmaisussa erilaisten ohjattujen harjoitusten avulla
- tiivistämisen keinoja esim. kuvasarjojen avulla
- toisen puheeseen viittaamista esim. tarkentavien kysymysten avulla


ARVIOINTI


Hyvä / arvosanan 8 osaaminen


 • Oppilas viestii aktiivisesti ja sujuvasti monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa 
 • Oppilas kykenee ottamaan kulloisenkin viestintätilanteen huomioon.
 • Oppilas tietää, kuinka netissä toimitaan turvallisesti
 • Oppilas osaa pitää lyhyitä valmisteltuja puheenvuoroja ja esityksiä
 • Oppilas pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen.
 • Oppilas havainnoi omaa viestintäänsä
 • Oppilas ilmaisee itseään luontevasti erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen. 
 • Oppilas kykenee vahvistamaan ja pehmentämään ilmaisuaan. 
 • Oppilas kykenee jonkin verran muuttamaan viestintäänsä tilanteen muodollisuuden mukaan.
 • Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä suurimmaksi osaksi.
 • Oppilas tunnistaa eri viestintätilanteille tyypillisiä viestintäkeinoja esim. vaikuttamisen keinoja
 • Oppilas osaa yleensä erottaa muodollisen ja vapaamuotoisen viestintätilanteen toisistaan

Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • oppilas viestii yleensä ymmärrettävästi, mutta viestintätilanteen huomioonottaminen on vielä vaikeaa
 • Oppilas ei aina pysty reagoimaan tarkoituksenmukaisesti toisten viestintään
 • Oppilas tunnistaa joitakin muodollisen ja vapaamuotoisen tilanteen eroja
 • Oppilas pystyy esiintymään, mutta viestintä on haparoivaa


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti