maanantai 17. lokakuuta 2016

S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 8.lk

TAITOTASO B1

Oppitunneilla:

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
  vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- tarkastellaan esimerkiksi lauseenjäsennystä, lauseenvastikkeita, modaalisuutta ja rektioita.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttujen kielien rakenteisiin.
- tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin sekä maailmankirjallisuuteen.
- tutustutaan teatteriin ja mediakulttuuriin. 
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri
  puolilta maailmaa ja eri aikoina.
- tutkitaan kriittisesti mediatekstejä

TAITOTASO A2

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintoje
  vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- tarkastellaan esimerkiksi lauseenjäsennystä, lauseenvastikkeita, modaalisuutta ja rektioita.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttujen kielien rakenteisiin.
- tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin sekä maailmankirjallisuuteen.
- tutustutaan teatteriin ja mediakulttuuriin. 
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri
  puolilta maailmaa ja eri aikoina.
- tutkitaan kriittisesti mediatekstejä

TAITOTASO A1

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista ja kielellisten valintojen
  vaikutuksesta tekstin sävyyn. (puhekieli ja kirjakieli)
- tarkastellaan esimerkiksi lauseenjäsennystä, modaalisuutta ja rektioita.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttujen kielien rakenteisiin.
- tutustutaan eri kirjallisuuden lajeihin sekä maailmankirjallisuuteen.
- tutustutaan teatteriin ja mediakulttuuriin. 
 • - vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri 

  puolilta maailmaa ja eri aikoina.
- tutkitaan mediatekstejä

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
 • Oppilas havainnoi tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
 • Oppilas ymmärtää eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja sekä kielellisten valintojen vaikutuksia
 • Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja joitakin alalajeja
 • Oppilas osaa keskustella kirjallisuudesta
 • Oppilas lukee sovitut kirjat
 • Oppilas osaa kuvailla joitakin kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä
 • Oppilas osaa kertoa monikielisyyden ja kulttuurin merkityksestä omassa elämässäänKohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas tunnistaa joitakin kielen rakenteita, eri rekistereitä ja tyylipiirteitä
 • Oppilas ymmärtää voivansa vaikuttaa kielellisillä valinnoilla tekstin tyyliin ja sävyyn
 • Oppilas tietää, että on olemassa erilaisia kirjallisuuden lajeja
 • Oppilas lukee sovitut kirjat, mutta keskusteleminen niistä on vaikeaa
 • Oppilas tunnistaa joitakin kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä
 • Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristönsä kielistä ja murteista
 • Oppilaan on vaikea keskustella kulttuurin ja monikielisyyden merkityksestä


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti