keskiviikko 26. lokakuuta 2016

S5 kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 7. lk

TAITOTASO B1

Oppitunnilla:

- tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen
  tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita oppimisessa

TAITOTASO A2

- tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikielen ja kirjakielen käyttöä erilaisissa teksteissä
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen
  tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita oppimisessa

TAITOTASO A1
- tuetaan erilaisten tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja.
- vertaillaan arkikielen ja kirjakielen käyttöä erilaisissa teksteissä
- vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
  oppimisen arvioinnissa.
- syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen 
   tukena.
- opitaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita kielen oppimisessa.

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
  • Oppilas pystyy kertomaan omasta oppimisestaan ja nimeämään kehittämistarpeitaan kielenoppijana
  • Oppilas osaa asettaa itselleen tavoitteita
  • Oppilas osaa tehdä havaintoja eri tiedonalojen kielestä ja teksteistä
  • Oppilas tietää erilaisia tiedonhankintatapoja ja pyrkii arvioimaan hankkimansa tiedon luotettavuutta
  • Oppilaalla on melko hyvät itsenäisen työskentelyn taidot

Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
  • Oppilas osaa ohjatusti asettaa itselleen oppimistavoitteita
  • Oppilas osaa tehdä joitakin havaintoja eri tiedonalojen teksteistä
  • Oppilas tyytyy tietoa etsiessään tietoon, jonka helpoiten löytää
  • Oppilas ei juuri arvioi hankkimansa tiedon luotettavuutta
  • Oppilaan työskentely on epäitsenäistä
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti