sunnuntai 9. lokakuuta 2016

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 7.lk

Toteutus: paljon suullisia harjoituksia pienryhmissä ja / tai opettajan avustuksella


TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla harjoitellaan

- omien mielipiteiden esittämistä perustelemista
- erilaisten todellisten tai kuvitteellisten tapahtumien selostamista
- toisen puheen tai tekstin referointia
- puhe-esityksen pitämistä myös muodollisissa tilanteissa.
- kokonaisilmaisun keinoja 
taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa

Oppitunneilla opitaan:

havainnollistamista, 
- perustelemista, 
- tiivistämisen keinoja, 
- toisen puheeseen viittaamista sekä 
- sosiaalisessa mediassa toimimista omaa ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen.

Oppitunneilla 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa 
- havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutelmia
- opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista esim. puhekielen ja kirjakielen
  muotojen vertaileminen.

- kehitetään opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja


TAITOTASO A2

Oppitunneilla harjoitellaan 

- omien mielipiteiden esittämistä perustelemista esim. kuvien ja erilaisen apumateriaalin avulla. 
- erilaisten tapahtumien selostamista ja tiivistämisen keinoja esim. kuvasarjojen avulla.  
- toisen puheen tai tekstin referointia ja toisen puheeseen viittaamista  annetun mallin mukaan
- pienten valmisteltujen puhe-esityksen pitämistä luokan edessä tukimateriaalin avulla.
- havainnollistamista esim. kuvien, kaavioiden tai videoiden avulla
sosiaalisessa mediassa toimimista omaa ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen.


Oppitunneilla 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa 
- keskustellaan erilaisista aiheista ja lyhyistä teksteistä
- havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutelmia
- opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista esim. puhekielen ja kirjakielen
  muotojen vertaileminen.

- kehitetään opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja


TAITOTASO A1

Oppitunneilla harjoitellaan 

- erilaisten tapahtumien selostamista esim. kuvasarjojen avulla tutuista arkipäiväisistä aiheista 
- pienten valmisteltujen puhe-esityksen pitämistä luokan edessä tukimateriaalin avulla.
- havainnollistamista esim. kuvien, kaavioiden tai videoiden avulla
sosiaalisessa mediassa toimimista omaa ja muiden yksityisyyttä kunnioittaen.

Oppitunneilla 
- tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa esim. nimetään asioita ja tapahtumia
- keskustellaan erilaisista aiheista ja lyhyistä teksteistä
- havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutelmia esim. kohteliaisuus ja epäkohteliaisuus, käskyt
  jne.
- opitaan tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaisemista esim. puhekielen ja kirjakielen
  muotojen vertaileminen.

- kehitetään opetuspuheen ymmärtämistaitoja


ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
 • Oppilas viestii aktiivisesti ja melko sujuvasti useimmissa vuorovaikutustilanteissa
 • Oppilas osaa perustella ja havainnollistaa sanomaansa
 • Oppilas ilmaisee itseään erilaisia ilmaisun keinoja käyttäen
 • Oppilas uskaltaa esiintyä ja osaa viestiä selkeästi
 • Osaa käyttää sosiaalista mediaa turvallisesti
 • Oppilas pystyy havaitsemaan oman viestintänsä vaikutuksen muihin
 • Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä, kun aihepiiri on yleinen tai ainakin jossain määrin tuttu.
 • Oppilas tunnistaa tuttavallisuuden ja muodollisuuden eron
Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen

 • Oppilas osallistuu vuorovaikutustilanteisiin ja viestii ainakin tutuissa tilanteissa ymmärrettävästi
 • Oppilas osaa hiukan perustella ja havainnollistaa sanomaansa
 • Oppilaan viestintä on vielä melko yksipuolista tai epäjohdonmukaista
 • Tietää, kuinka sosiaalista mediaa käytetään turvallisesti
 • Viestintätilanteen ja muiden viestijöiden huomioon ottaminen on vaikeaa
 • Oppilas ymmärtää opetuspuhetta ja median puhuttuja tekstejä kohtalaisesti , kun aihepiiri on yleinen tai tuttu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti