tiistai 11. lokakuuta 2016

S1 vuorovaikutustilanteissa toimiminen 9. lk

Toteutus: paljon suullisia harjoituksia pienryhmissä ja / tai opettajan avustuksella

TAITOTASO B1-B2

Oppitunnilla:

- syvennetään taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa
- tehdään haastatteluja ja valmisteltuja puhe-esityksiä.
- kehitetään ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.
- havainnoidaan viestintä- tilanteiden kielellisiä keinoja ja arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja.
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.

TAITOTASO A2

- syvennetään taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa.
- tehdään haastatteluja ja valmisteltuja puhe-esityksiä.
- kehitetään ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.
- havainnoidaan viestintä- tilanteiden kielellisiä keinoja ja arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja.
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.


TAITOTASO A1

- harjoitellaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
- tehdään haastatteluja
- valmistellaan puhe-esityksiä.
- kehitetään ideointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.
- havainnoidaan viestintä- tilanteiden kielellisiä keinoja 
- arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja.
- vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten tuttujen aiheiden ja helppojen tekstien parissa.


ARVIOINTI

päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
  • Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa rakentavasti
  • Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita, opetuspuhetta ja mediaa
  • Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen
  • Oppilas osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen mukaisesti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti