keskiviikko 12. lokakuuta 2016

S2 tekstien tulkitseminen 8. lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:
- syvennetään opiskelun, yhteiskunnan, kulttuurin ja oman elämän kannalta merkityksellisten
  tekstien tulkintataitoja.
- käytetään esim. draamaa apuna oman tulkinnan esiin tuomisessa.
- kehitetään edelleen lukustrategioiden käyttöä. 
- Seurataan lukutaidon kehittymistä.
- laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
- vahvistetaan eri tekstilajien tunnistamisen ja tekstien kriittisen tulkinnan taitoja, 
  esimerkiksi tekstin   taustalla olevan arvomaailman tunnistamista.

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • Mitä näkökulmia tai ääniä tekstissä ei ole? 
 • Pyrkiikö tekijä vaikuttamaan johonkin asiaan tai joihinkin henkilöihin?

- kiinnitetään huomiota eri tekstilajeille tyypillisiin ilmaisutapoihin 
- opitaan kuvailemaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin
  tekstilajipiirteitä.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä

TAITOTASO A2

Oppitunneilla 

- harjoitellaan opiskelun, yhteiskunnan, kulttuurin ja oman elämän kannalta merkityksellisten tekstien
  tulkintataitoja.
- käytetään esim. draamaa apuna oman tulkinnan esiin tuomisessa.
- kehitetään edelleen lukustrategioiden käyttöä. 
- seurataan lukutaidon kehittymistä.
- laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
- vahvistetaan eri tekstilajien tunnistamisen ja tekstien kriittisen tulkinnan taitoja, esimerkiksi tekstin
  taustalla olevan arvomaailman tunnistamista.

Lukijan kriittiset kysymykset: 
Mitä näkökulmia tai ääniä tekstissä ei ole? 
Pyrkiikö tekijä vaikuttamaan johonkin asiaan tai joihinkin henkilöihin?
- kiinnitetään huomiota eri tekstilajeille tyypillisiin ilmaisutapoihin 
- opitaan kuvailemaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin 
  tekstilajipiirteitä.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä

TAITOTASO A1

- harjoitellaan opiskelun ja oman elämän kannalta merkityksellisten tekstien tulkintataitoja.
- käytetään esim. ohjattuja draamaharjoituksia apuna oman tulkinnan esiin tuomisessa
- kehitetään erilaisia lukutapoja (ennakoiva lukeminen, silmäilevä lukeminen, ymmärtävä lukeminen)
- seurataan jatkuvasti lukutaidon kehittymistä.
- laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.
- harjoitellaan eri tekstilajien tunnistamista 
  (oppikirjateksti, tarina, uutinen, mainos, mielipidekirjoitus jne.)

Lukijan kysymykset: 
 • mitä tapahtuu, 
 • missä tapahtuu, 
 • milloin tapahtuu jne.

- Harjoitellaan kertovan, kuvailevan, ohjaavan tekstin tuottamista.
- tarkastellaan ja harjoitellaan pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä

ARVIOINTI

Arvosanan kahdeksan / hyvä osaaminen
 • Oppilas pystyy selittämään useimmat yleiset sanat ja hänen passiivinen sanavarastonsa on melko laaja
 • Oppilas ymmärtää median ja eri oppiaineiden tekstejä kohtuullisen helposti, kun aihe ei ole tuntematon
 • Oppilaalla on käytössään toimivia lukustrategioita
 • Oppilas tunnistaa erilaisia tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja
 • Oppilas tekee tulkintoja teksteistä
 • Oppilas osaa itsenäisesti tehdä teksteistä päätelmiä, arvioita ja kysymyksiä
Arvosanan kuusi / kohtalainen osaaminen
 • Oppilas pystyy selittämään yleisiä sanoja, mutta sanavarasto on suppea
 • Oppilaan on vaikeaa ymmärtää median ja oppiaineiden tekstejä ilman tukea
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti