keskiviikko 12. lokakuuta 2016

S2 tekstien tulkitseminen 9. lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:
- vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista. 
- seurataan lukutaidon eri osa-alueiden kehittymistä.
- harjoitellaan kirjallisuuden tyylivirtausten tunnistamista. 
- tarkastellaan tekstejä niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen, 
  esimerkiksi ironian, kannalta. 
- keskitytään tekstin näkökulman tunnistamiseen. 

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • Välittyykö tekstistä asenteita tai arvoja? 
 • Millä muulla tavalla asiaa olisi voinut käsitellä? 
 • Voiko tekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla olla joitakin seurauksia?

- harjoitellaan realistisen palautteen antamista ja vastaanottamista.

TAITOTASO A2

Oppitunneilla

- vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista.- 
- seurataan lukutaidon kehittymistä.
- harjoitellaan kirjallisuuden tyylivirtausten tunnistamista.
- tarkastellaan tekstejä niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta.
- keskitytään tekstin näkökulman tunnistamiseen. 

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • Välittyykö tekstistä asenteita tai arvoja? 
 • Millä muulla tavalla asiaa olisi voinut käsitellä? 
 • Voiko tekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla olla joitakin seurauksia?

 - harjoitellaan realistisen palautteen antamista ja vastaanottamista pienryhmissä


TAITOTASO A1

- harjoitellaan erilaisten lukustrategioiden joustavaa soveltamista.
- harjoitellaan ja seurataan jatkuvasti lukutaidon eri  osa-alueiden kehittymistä.
- tutustuaan kirjallisuuden eri tyylivirtauksiin.
- tarkastellaan erilaisia tekstejä ja keskitytään tekstin näkökulman tunnistamiseen. 

Lukijan kriittiset kysymykset: 
 • kuka kirjoittaa
 • missä kirjoittaa
 • miksi kirjoittaa 

- harjoitellaan realistisen palautteen antamista ja vastaanottamista ohjatusti pienryhmissä tai pareittainARVIOINTI

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle / arvosana 8
 • Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti
 • Oppilas tunnistaa tekstilajeja
 • Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin lajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen
 • Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä
 • Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti