perjantai 14. lokakuuta 2016

S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 7.lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista 
  (aika- ja sijamuotojen merkitykset ja käyttö)
- tutkitaan kielellisten valintojen vaikutusta tekstin sävyyn.
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttuihin kieliin.
- tutustutaan Suomessa luettavaan nuortenkirjallisuuteen, elokuvaan ja mediakulttuuriin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia.
- tarkastellaan tekstien, esim. kuvien, kulttuurisidonnaisuutta.


TAITOTASO A2

- Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista
   nyt ja tulevaisuus (preesens) 
   menneisyys (imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti) 
   sijamuotojen merkitykset ja käyttö
   nominatiivi, partitiivi, genetiivi, akkusatiivi ja paikallissijat + roolisijat
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttuihin kieliin.
- tutustutaan Suomessa luettavaan sopivatasoiseen nuortenkirjallisuuteen, elokuvaan ja 
  mediakulttuuriin.
- vertaillaan kulttuurisia kokemuksia.
- tarkastellaan tekstien, esim. kuvien, kulttuurisidonnaisuutta.


TAITOTASO A1

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista
- aikamuotojen merkitys:
   nyt ja tulevaisuus (preesens) 
   menneisyys (imperfekti)
   sijamuotojen merkitykset ja käyttö (nominatiivi, partitiivi, genetiivi ja paikallissijat)
- vertaillaan opiskeltuja suomen kielen rakenteita oppilaille tuttuihin kieliin
- tutustutaan Suomessa luettavaan nuortenkirjallisuuteen (sarjakuvat), elokuvaan ja mediakulttuuriin 
 (esim. nettisivut, lehdet, tv-ohjelmat).
- vertaillaan kulttuurisia kokemuksia.
- tarkastellaan tekstien, esim. kuvien, kulttuurisidonnaisuutta.


ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen

 • Oppilas osaa havainnoida tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
 • Oppilas tunnistaa kielen rakenteita, eri rekisterereitä ja tyylipiirteitä
 • Oppilas ymmärtää, että kielellisillä valinnoilla on vaikutusta tekstin sävyyn
 • Oppilas tuntee Suomessa luettavaa nuortenkirjallisuutta sekä elokuva-, teatteri- ja mediakulttuuria.
 • Oppilas osaa keskustella kirjallisuudesta ja kulttuurista
 • Oppilas lukee sovitut tekstit
 • Oppilas kykenee tunnistamaan kulttuurisen monimuotoisuuden piirteitä
 • Oppilas ymmärtää erilaisten tekstien ja ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta
Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas pystyy tekemään joitakin havaintoja kielestä
 • Oppilas ymmärtää, että on olemassa erilaisia tyylejä ja kielen rekistereitä
 • Oppilas lukee sovitut tekstit, mutta kirjallisuudesta ja kulttuurista keskusteleminen on vaikeaa
 • Oppilas ei juurikaan tunnista ilmiöiden ja tekstien kulttuurisidonnaisuutta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti