sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Ehdotus opetusjärjestelyistä S2-oppilaille

Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Kun mietitään, onko oppilaalla oikeus opiskella S2-oppimäärää, tarkastetaan ensin väestörekisteriin merkitty äidinkieli (primus) sekä oppilastietolomakkeeseen merkityt muut kotona käytettävät kielet


HUOLTAJA PÄÄTTÄÄ OPPIMÄÄRÄN

Koulussa tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa ja keskustellaan oppilaan taustasta ja kielitaidosta

Oppilaan oikeuteen S2-opetukseen ja sen mukaiseen arviointiin vaikuttaa huoltajien tekemä päätös oppilaan väestörekisteriin merkitystä äidinkielestä. 

Oppilaalla on mahdollisuus opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, mikäli hänen suomen kielen perustaidoissaan puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella. 

Oppilaan tarpeen S2-oppimäärän mukaiseen opetukseen määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä huoltajien kanssa. 

Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista (PoL 30§)


KIELITAITOTASOT JA OPETUSJÄRJESTELYT

Opetusjärjestelyiden perustana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielen oppimisen vaihe (kielitaitotaso).

Oppilaan kielitaitotaso on määriteltävä

Kielitaitotasot ovat:

A1 kehittyvä alkeiskielitaito
A2 kehittyvä peruskielitaito
B1 sujuva peruskielitaito
B2 itsenäinen kielitaito
C1 taitavan kielitaidon perustaso

Taitotasojen kirjalliset kuvaukset löytyvät täältä
Oppilaan kielitaitotason määrittelyssä voidaan käyttää apuna mm. KIKE-testiä tai Kielipuntaria.

EHDOTUS OPETUSJÄRJESTELYISTÄ

Oppilaat, joiden taitotaso on A1 tai A2(.1), opiskelevat suomea toisena kielenä ja kirjallisuutta kokonaan suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän sijaan omassa opetusryhmässään
(Kts vuosiluokkaistetut sisällöt ja tavoitteet kielitaitotasoille A1 ja A2)
Tämän lisäksi hän saa S2-tukiopetusta muissa oppiaineissa joko S2-opettajalta, erityisopettajalta tai ko. aineenopettajalta. 

Oppilaat, joiden taitotaso on A2(.2) tai B1(.1), opiskelevat suomea toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää osittain yleisopetuksen ryhmässä ja osittain omassa pienryhmässään
(Kts vuosiluokkaistetut sisällöt ja tavoitteet kielitaitotasoille A2 ja B1)
Lisäksi  hän saa S2-tukiopetusta muissa oppiaineissa joko S2-opettajalta, erityisopettajalta tai ko. aineenopettajalta 

Oppilaat, joiden taitotaso on B1(.2), B2, opiskelevat suomea toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää yleisopetuksen ryhmässä S2-opetussuunnitelman mukaan. 
Lisäksi  hän saa S2-tukiopetusta muissa oppiaineissa joko S2-opettajalta, erityisopettajalta tai ko. aineenopettajalta.

Huom. Opetusjärjestelyt riippuvat siitä, kuinka paljon kunnalla on resurssia käytettävissä S2-opetukseen. Tämä ehdotus on suunniteltu sellaiselle kunnalle, jolla on vain muutama alle kuusi vuotta suomalaisessa (perus)opetuksessa opiskellut yläkouikäinen oppilas.

ARVOINTI

Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu S2 ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan S2 ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti siitä huolimatta, minkä opetusryhmän yhteydessä hänen opetuksensa on järjestetty. 

S2-opetuksessa käytetään perusopetuksen opetussunnitelman perusteiden (seutu)kunnan vuosiluokkaistettujen oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä ja arviointikriteereitä. 

Oppilas voi opiskella ja hänet voidaan arvioida suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, mikäli hänellä on riittävät edellytykset kyseisen oppimäärän opiskeluun

Asiasta keskustellaan ja päätetään huoltajien ja oppilaan S2-opettajan kesken. 

MUUTA

S2- ja monikielisten oppilaiden kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan koulussa koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjatulla tavalla. 

Koulussa laaditaan tarvittaessa oppilaalle oppimissuunnitelma. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti