perjantai 14. lokakuuta 2016

S3 tekstien tuottaminen 9.lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:

- vahvistetaan edelleen taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.
- hyödynnetään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.
- tuotetaan tekstejä näkökulmia vaihdellen.
- harjoitellaan omien mielipiteiden ja arvojen vakuuttavaa ilmaisemista sekä vaikuttamiskeinojen 
  käyttöä.
- opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä, esim. ansioluettelo ja työhakemus.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa. 
- käytetään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti ottaen mahdollisuuksien
  mukaan käyttöön myös infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina.TAITOTASO A2

Oppitunneilla

- vahvistetaan edelleen taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.
- hyödynnetään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.
- tuotetaan tekstejä näkökulmia vaihdellen.
- harjoitellaan omien mielipiteiden ja arvojen vakuuttavaa ilmaisemista sekä vaikuttamiskeinojen
  käyttöä.
- opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä, esim. ansioluettelo ja työhakemus.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa. 
- käytetään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti 
- tutustutaan myös infiniittisiin rakenteisiin luetunymmärtämisen kannalta


TAITOTASO A1

Oppitunneilla

- vahvistetaan edelleen taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä.
- hyödynnetään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä.
- tuotetaan tekstejä näkökulmia vaihdellen.
- harjoitellaan omien mielipiteiden ja arvojen vakuuttavaa ilmaisemista sekä vaikuttamiskeinojen 
  käyttöä.
- opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- laaditaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia asiatekstejä, esim. ansioluettelo ja työhakemus.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa. 
- harjoitellaan sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti.


ARVIOINTI

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8)

  • Oppilas osaa hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä
  • Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä
  • Oppilas tuntee pääosin kirjoitetun kielen perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti