perjantai 14. lokakuuta 2016

S3 tekstien tuottaminen 8.lk

TAITOTASO B1-B2


Oppitunneilla:
- tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä.
- laajennetaan tuotettavien tekstien valikoimaa esim. esseevastauksiin, lehtiteksteihin ja virallisiin
  viesteihin.
- laaditaan tekstejä yhdessä muiden kanssa 
- vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä tietolähteiden harkittua käyttöä.
- harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa 
- kiinnitetään erityishuomiota tekstin selkeyteen, esimerkiksi viittaussuhteiden johdonmukaisuuteen
- kehitetään kirjoitusprosessin hallintaa ja 


Oppitunneilla opitaan:
- valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat

- opitaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta.


TAITOTASO A2

Oppitunneilla:

- tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä.
- harjoitellaan kirjoittamaan esim. esseevastauksia, lehtitekstejä ja virallisia viestejä
- laaditaan tekstejä yhdessä muiden kanssa 
- harjoitellaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä tietolähteiden harkittua käyttöä.
- harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä.
- harjoitellaa valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- ahvistetaan yleiskielen hallintaa 
- kiinnitetään erityishuomiota tekstin selkeyteen, esimerkiksi viittaussuhteiden johdonmukaisuuteen.
- kehitetään kirjoitusprosessin hallintaa
- muokataan omaa tekstiä palautteen pohjalta.


TAITOTASO A1

Oppitunneilla:
- tuotetaan erilaisia tekstejä.
- harjoitellaan koevastauksien, pienien lehtitekstien ja virallisien viestien esim. sähköpostin 
  kirjoittamista.
- laaditaan tekstejä yhdessä muiden kanssa.
- harjoitellaan eri rekistereitä.
- harjoitellaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
- vahvistetaan yleiskielen hallintaa 
- kiinnitetään erityishuomiota tekstin selkeyteen ja oikeakielisyyteen.  
- kehitetään kirjoitusprosessin hallintaa 
- harjoitellaan muokkaamaan omaa tekstiä palautteen pohjalta.


ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen

  • Oppilas osaa suunnitella ja tuottaa johdonmukaisia tekstejä ja muokata niitä
  • Oppilas osaa hyödyntää eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina
  • Oppilas pystyy tuottamaan kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä
  • Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstien tuottamisessa
  • Oppilas hallitsee kirjoitetun kielen keskeisimmät normit
  • Oppilas osaa tuottaa helposti luettavaa, melko virheetöntä tekstiä


Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen

  • Oppilas osaa tiottaa yksinkertaisia tekstejä yksin ja ryhmässä. Hän pystyy jossain määrin hyödyntämään eri tekstilajien tekstejä omien tuotostensa malleina. 
  • Oppilas osaa otsikoida tekstinsä ja ohjatusti jakaa sen kappaleisiin
  • Oppilas tuottaa pääosin ymmärrettävää tekstiä
  • Oppilas osoittaa tuntevansa suomen kielen keskeisimpiä normejaEi kommentteja:

Lähetä kommentti