tiistai 11. lokakuuta 2016

S2 tekstien tulkitseminen 7.lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunnilla 

- Luetaan opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisiä kaunokirjallisuuden,
  tietokirjallisuuden ja median tekstejä.
- Vakiinnutetaan toimivien lukustrategioiden käyttöä ja seurataan lukutaidon kehittymistä.
- Kiinnitetään huomiota tekstien sanavalintoihin, synonyymien käyttöön, sanojen 
  merkitysvivahteisiin ja sanontoihin.
- Tarkastellaan lauserakenteita, avataan kielikuvia ja selitetään vaikeita sanoja sekä rikastutetaan 
  käsitevarantoa erilaisten tekstilajien parissa.
- Tutustutaan tekstien moninaiseen maailmaan, 
- Tutkitaan tekstejä lukijan kriittisten kysymysten avulla:
 • Mistä teksti on peräisin?
 • Kuka sen on tehnyt?
 • Mistä tai kenen näkökulmasta asiaa käsitellään?
 • Ketkä pääsevät tekstissä ääneen?

- kehitetään kuvalukutaitoa esimerkiksi media-, mainos- ja taidekuvia tulkitsemalla.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
- mietitään, mitä seurauksia tekstintekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla voi olla.
- harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Oppitunnilla opitaan:

- tunnistamaan eri tekstilajeja (esim. oppikirjateksti, kirje, selostus, kuvaus, määrite, tarina,
  mainos, uutinen jne) ja 
- ymmärtämään tekstien tilannesidonnaisuutta.


TAITOTASO A2

Oppitunnilla:
- luetaan opiskelun, kulttuurin ja oppilaan kielitaitotason kannalta merkityksellisiä
  kaunokirjallisuuden, tietokirjallisuuden ja median tekstejä.
- harjoitellaan ja vakiinnutetaan toimivien lukustrategioiden käyttöä
- seurataan lukutaidon kehittymistä.
- kiinnitetään huomiota tekstien sanavalintoihin, synonyymien käyttöön ja sanontoihin.
- tarkastellaan yleisempiä lauserakenteita, avataan kielikuvia ja selitetään vaikeita sanoja sekä
  rikastutetaan käsitevarantoa erilaisten tekstilajien parissa.
- tutustutaan tekstien moninaiseen maailmaan, 
- opitaan tunnistamaan eri tekstilajeja (esim. oppikirjateksti, kirje, selostus, kuvaus, määrite, tarina, 
  mainos, uutinen jne).

- tutkitaan tekstejä lukijan kriittisten kysymysten avulla:

 • Mistä teksti on peräisin?
 • Kuka sen on tehnyt?
 • Mistä teksti kertoo?
 • Miksi se on kirjoitettu?
 • Ketkä pääsevät tekstissä ääneen?
- kehitetään kuvalukutaitoa esimerkiksi media-, mainos- ja taidekuvia tulkitsemalla ja niistä
  keskustelemalla.
- pohditaan kuvien ja muiden tekstien käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
- mietitään, mitä seurauksia tekstintekijän kielellisillä tai visuaalisilla valinnoilla voi olla.
- harjoitellaan omien ja muiden tekstien lukemista ja kommentointia,
- harjoitellaan palautteen antoa ja vastaanottamista.

TAITOTASO A1


Oppitunnilla:
- luetaan opiskelun ja oppilaan kielitaitotason kannalta merkityksellisiä kaunokirjallisuuden,
  tietokirjallisuuden ja median tekstejä.
- harjoitellaan toimivien lukustrategioiden käyttöä
- seurataan lukutaidon kehittymistä.

- Tarkastellaan yksinkertaisia peruslauserakenteita,
- avataan yleisimpiä kielikuvia
- selitetään vaikeita sanoja sekä rikastutetaan käsitevarantoa erilaisten tekstilajien parissa.

- Tutustutaan tekstien maailmaan ja
- opitaan tunnistamaan eri tekstilajeja (oppikirjateksti, kirje, tarina, mainos, uutinen jne.)

- Tutkitaan tekstejä kysymysten avulla:

 • Mistä teksti on peräisin?
 • Kuka sen on tehnyt?
 • Mistä teksti kertoo?
 • Miksi se on kirjoitettu?
- kehitetään kuvalukutaitoa esimerkiksi media-, mainos- ja taidekuvista keskustelemalla.
- pohditaan kuvien ja tekstien käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
- harjoitellaan omien tekstien lukemista ja korjaamista ja palautteen vastaanottamista.

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen 


 • Oppilas pystyy hyvin selittämään yleisiä sanoja, ja hänen sanarastonsa riittää esimerkiksi useimpien uutistekstien ja oppikirjatekstien ymmärtämiseen.
 • Oppilaalla on käytössään toimivia lukustrategioita.
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja ja niille tyypillisiä ilmaisutapoja
 • Oppilas hyödyntää tekstien erittelyssä tietojaan tekstilajeista
 • Oppilas kykenee tekemään päätelmiä ja kysymyksiä
Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
 • Oppilas pystyy kohtalaisesti selittämään yleisiä sanoja
 • Oppikirjatekstien ja useimpien lehtitekstien ymmärtäminen on vielä vaikeaa
 • Oppilas tunnistaa joitakin tekstilajeja
 • Oppilas osaa satunnaisesti hyödyntää tietojaa tekstilajeita tekstien erittelyssä
 • Oppilas osaa tehdä tekstistä joitakin kysymyksiä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti