keskiviikko 26. lokakuuta 2016

S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 9.lk

TAITOTASO B1

oppitunneilla:
- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, suomen kielen ominaispiirteistä 
  sekä kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- kuvaillaan eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.

TAITOTASO A2

Oppitunneilla:

- tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, suomen kielen ominaispiirteistä sekä 
  kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
- kuvaillaan eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.


TAITOTASO A1


Oppitunneilla
 - tutkitaan tekstejä ja tarkastellaan suomen kielen ominaispiirteisä sekä 
  kielellisten valintojen vaikutusta tekstin sävyyn.
- tarkastellaa eri tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä sekä eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
- vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja 
- tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
- tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
- tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen ja sen tärkeimpiin vaiheisiin.
- liitetään suomalainen kirjallisuus maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin.
- vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä.
- tutkitaan kriittisesti omassa elämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa esiintyviä tekstejä.

ARVIOINTI

Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle
  • Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä
  • Oppilas osaa pohtia tekstien kielellisten ja tekstuaalisten piirteiden merkityksiä
  • Oppilas osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja
  • Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta ja osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä maailmankirjallisuuteen
  • Oppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta
  • Oppilas osaa perustella yhteiskunnan monikielisyyden merkitystä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti