torstai 13. lokakuuta 2016

S3 tekstin tuottaminen 7. lk

TAITOTASO B1-B2

Oppitunneilla:

- tuotetaan suullisia ja kirjallisia tekstejä, joita oppilas omassa elämässään tarvitsee.
- harjoitellaan ainakin koevastauksen, tiivistelmän, määritelmän ja kuvauksen tekoa.
- pohditaan viestintätyylien tilannesidonnaisuutta
- tuotetaan eri konteksteihin liittyviä lyhyitä suullisia tai kirjallisia viestejä.
- harjoitellaan tarinan kertomista
- kiinnitetään huomiota faktatekstien ja fiktiivisten tekstien eroihin.
- perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin.
- opetellaan kriittisyyttä tietolähteiden käytössä.
- syvennytään kirjoittamisprosessin vaiheisiin
- pyritään monipuoliseen sanastoon omissa teksteissä.
- harjoitellaan kappalejakoa ja otsikointia.
- laajennetaan aktiivista sanavarastoa kuvailuharjoitusten avulla.
- varmistetaan välimerkkien käytön perustiedot
- vahvistetaan yhdyssanojen hallintaa.
- laajennetaan tietoutta kirjoitetun kielen konventiosta
- harjoitellaan persoonan ja ajan johdonmukaista ilmaisemista.

  •   Verbin persoonataivutus ja aikamuodot (verbityypeittäin)
TAITOTASO A2

Oppitunneilla:

- tuotetaan suullisia ja kirjallisia tekstejä, joita oppilas omassa elämässään tarvitsee.
- harjoitellaan ainakin koevastauksen, tiivistelmän ja kuvauksen tekoa.
- tuotetaan eri konteksteihin liittyviä lyhyitä suullisia tai kirjallisia viestejä.
- harjoitellaan tarinan kertomista harjoitellaan 
- kiinnitetään huomiota joihinkin faktatekstien ja fiktiivisten tekstien eroihin.
- perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin (mainos, vaikuttaminen, tiedottaminen)
- opetellaan kriittisyyttä tietolähteiden käytössä.
- syvennytään kirjoittamisprosessin vaiheisiin
- pyritään monipuoliseen sanastoon omissa teksteissä.
- harjoitellaan kappalejakoa ja otsikointia.
- laajennetaan aktiivista sanavarastoa kuvailuharjoitusten avulla.
- varmistetaan välimerkkien käytön perustiedot ja vahvistetaan yhdyssanojen hallintaa.
- laajennetaan tietoutta kirjoitetun kielen konventiosta 
- harjoitellaan persoonan ja ajan johdonmukaista ilmaisemista.
  • Verbin persoonataivutus ja aikamuodot verbityypeittäin huolellisesti.
TAITOTASO A1

Oppitunneilla: 

- tuotetaan lyhyitä ja arkipäivän elämään liittyviä suullisia ja kirjallisia tekstejä, joita oppilas omassa
  elämässään tarvitsee.
- harjoitellaan ainakin koevastauksen ja kuvauksen tekoa.
- tuotetaan eri konteksteihin liittyviä lyhyitä suullisia tai kirjallisia viestejä.
- harjoitellaan tarinan kertomista.
- opetellaan kriittisyyttä tietolähteiden käytössä.
- harjoitellaan kappalejakoa ja otsikointia.
- laajennetaan aktiivista sanavarastoa kuvailuharjoitusten avulla.
- varmistetaan välimerkkien käytön perustiedot
- harjoitellaan yhdyssanojen hallintaa.
- harjoitellaan persoonan ja ajan johdonmukaista ilmaisemista.
  • Verbin persoonataivutus ja aikamuodot verbityypeittäin huolellisesti.

ARVIOINTI

Hyvä / arvosanan 8 osaaminen
  • Oppilas suunnittelee tekstejään ohjeiden mukaan
  • Oppilas ymmärtää tekstin tuottamisen prosessiluonteen
  • Oppilas kiinnittää tekstejä tuottaessaan huomiota eri tekstien tekstolajipiirteisiin ja osaa hyödyntää mallitekstejä
  • Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa tekstin tuottamisessa
  • Oppilas tuottaa ymmärrettäviä tekstejä, joissa näkyy suomen kielen perusrakenteiden ja kirjoitetun kielen normien kohtuullinen tuntemus.

Kohtalainen / arvosanan 6 osaaminen
  • Oppilas pystyy ohjatusti jonkin verran suunnittelemaan tekstiään ja käyttämään apuna mallitekstejä
  • Itsenäisesti tuotetut tekstit jäävät lyhyiksi, tai ne voivat olla epäjohdonmukaisia


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti